Program historyczny

Uczestniczenie w autentycznych badaniach i tworzenie prawdziwych historycznych ekspozycji.

Republika Ściborska, to miejsce tworzenia nowych, niezwykłych ekspozycji historycznych i kulturowych. Działalność społeczna jest dla nas podstawową. Od 3 lat prowadzimy społecznie różne prace (także badawcze) w celu stworzenia Muzeum Leśnych Ludzi. Będzie to miejsce ekspozycji niezwykle ważnej (choć niestety zapomnianej lub prezentowanej wycinkowo jako tylko historię łowiectwa i Lasów Państwowych) dla polskiej kultury tradycji leśnych. Możecie te działania wspomóc. Będzie to doskonała i bardzo pożyteczna rozrywka.

Program zakłada uczestniczenie w aktualnie trwających działaniach kulturowo-badawczych na terenie Republiki Ściborskiej.

Prace są prowadzone zarówno na terenie samej Republiki jak też w okolicy (Góry Klewińskie, Lasy Skaliskie – np. prace w miejscu istnienia dawniej wiosek lub pojedynczych gospodarstw).

Część pierwsza – Wprowadzenie

  • Odprawa graniczna na granicy Republiki Ściborskiej.
  • Otrzymanie wiz pobytowych.
  • Zwiedzanie Republiki Ściborskiej, poznanie jej idei, wprowadzenie do zajęć.
  • Grupa dzielona jest na konkretne zespoły do pracy i rozpoczyna działania.

Część druga – Prace badawcze i konserwatorskie

Oto niektóre z możliwości (szczegółowe propozycje uzależnione są od czasu pracy, wielkości grupy, warunków i aktualnych potrzeb związanych z powstającym Muzeum Leśnych Ludzi):

  • Badania powierzchniowe przy pomocy wykrywaczy metali. W małych zespołach penetrowanie terenu przy pomocy wykrywaczy metali. Wykopywanie znalezionych przedmiotów i ich dokumentacja.
  • Wykopaliska archeologiczne. Prowadzenie prac badawczych na określonym terenie (głównie stare, poniemieckie gospodarstwa).
  • Tworzenie ekspozycji muzealnych. Autentyczna praca przy tworzeniu kolejnych ekspozycji muzealnych na terenie powstającego Muzeum Leśnych Ludzi.
  • Remont i konserwacja eksponatów muzealnych. Pod fachowym okiem przygotowywanie eksponatów do prezentacji w muzeum.
  • Budowa muzeum. Pomoc w pracach ciesielskich, murarskich, ogrodniczych na terenie muzeum.

Część trzecia – Podsumowanie prac

Grupy podsumowują swoje prace, kończą część dokumentacyjną.

Część czwarta – Wystawa i biesiada

Każda z grup prezentuje swoje osiągnięcia. Na koniec wszyscy spotykają się na wspólnym poczęstunku.

Wycena programu

Wycena netto dla grup 50-100 osób: cały program z organizacją prac, produktami, drugim śniadaniem, obiadem, udziałem historyków lub archeologów.

Koszt na osobę: 100,00 - 200,00 zł netto (cena zależna od ilości uczestników, stopnia rozbudowania programu, ilości potraw, ilości zatrudnionych naukowców).
Content